FileZilla FTP Client 3.25.0 released – Install Filezilla on Linux

28/12/2020
Chưa phân loại

FileZilla FTP Client 3.25.0 recently released, is an open source, cross-platform graphical free FTP solution. It’s a fast and reliable cross-platform FTP, FTPS and SFTP client with lots of useful features and an intuitive graphical user interface. This includes IPv6 support, Supports resume and transfer of large files >4GB, Filename filters, Drag & drop support, as well as Directory comparison. See list below for more features

FileZilla FTP Client Key Features

 • Easy to use
 • Supports FTP, FTP over SSL/TLS (FTPS) and SSH File Transfer Protocol (SFTP)
 • Cross-platform. Runs on Windows, Linux, *BSD, Mac OS X and more
 • Available in many languages
 • Tabbed user interface
 • Powerful Site Manager and transfer queue
 • Bookmarks
 • Configurable transfer speed limits
 • Network configuration wizard
 • Remote file editing
 • Keep-alive
 • HTTP/1.1, SOCKS5 and FTP-Proxy support
 • Logging to file
 • Synchronized directory browsing
 • Remote file search

FileZilla FTP Client 3.25.0 changelog

New features:

 • OS X: The minimum required OS X version is now 10.9

Bugfixes and minor changes:

 • OS X:
  • Disable App Nap during transfers and other operations
  • Downloaded updates are now stored in the Downloads directory
  • Fix initial toolbar state on startup if it was hidden when FileZilla was last closed
 • Reconnect delay logic which broke in 3.25.0-beta1 fixed
 • Fix piecewise creation of remote paths using FTP which broke in 3.25.0-beta1

Install FileZilla FTP Client 3.25.0 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.10 Wily Werewolf, Ubuntu 15.04 Vivid Vervet, Ubuntu 14.04 Trusty Tahr and derivative systems like Linux Mint 17.2 Rafaela, Linux Mint 17.1 Rebecca, Linux Mint 17 Qiana, Pinguy OS 14.04, Elementary OS 0.3 Freya, Deepin 2014, Peppermint 6, Peppermint 5, LXLE 14.04 and Linux Lite 2

32bit OS

wget https://netcologne.dl.sourceforge.net/project/filezilla/FileZilla_Client/3.25.0/FileZilla_3.25.0_i586-linux-gnu.tar.bz2  tar -xjvf FileZilla_3.25.0_i586-linux-gnu.tar.bz2  sudo rm -rf /opt/filezilla*  sudo mv **FileZilla3** /opt/**filezilla3** && sudo ln -sf /opt/**filezilla3**/bin/filezilla /usr/bin/filezilla  filezilla

64bit OS

wget https://netcologne.dl.sourceforge.net/project/filezilla/FileZilla_Client/3.25.0/FileZilla_3.25.0_x86_64-linux-gnu.tar.bz2  tar -xjvf FileZilla_3.25.0_x86_64-linux-gnu.tar.bz2  sudo rm -rf /opt/filezilla*  sudo mv **FileZilla3** /opt/**filezilla3** && sudo ln -sf /opt/**filezilla3**/bin/filezilla /usr/bin/filezilla  filezilla

How to uninstall FileZilla FTP Client from Ubuntu

sudo apt-get remove filezilla 
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[MariaDB Replication]Giới thiệu về MariaDB Replication Master-Slave

Với các cơ sở dữ liệu có nhu cầu lưu trữ lớn thì đòi hỏi về tính toàn vẹn, không bị...
30/12/2020

Jitsi [Part 5] – Hướng dẫn tích hợp Jitsi LDAP

Mặc định, Jitsi cho phép bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Vậy nếu bạn là một tổ chức, một...
30/12/2020

Hướng dẫn cài đặt MacOS trên AWS EC2

Step 1: Configure MacOS Amazon Machine Image Let’s start creating an AWS EC2 Instance. Go to AWS console and navigate to...
28/12/2020