Dịch Vụ

Chỗ Đặt Server Máy Chủ Đào Bitcoin

Cho Thuê chỗ đặt server đào Bitcoin Công ty hay các cá nhân đang muốn đầu tư hệ thống máy chủ (server) để “đào” Bitcoin (BTC), và cần tìm một Datacenter uy tín, hỗ trợ đầy...

Read More

Dịch Vụ Quản Trị

Cùng với sự tăng trưởng nhanh của nền CNTT Việt Nam, và xuất phát từ nhu cầu thực tế của các khách hàng của Onet iDC .Onet iDC đã nghiên cứu, xác định và chỉ rõ các mục tiêu...

Read More
ĐỐI TÁC