Billing Cycle
3,500,000 đ Save  40 %
2,100,000 đ 1 tháng

Dual Xeon E5 v4-VN

 • 2x E5-2680V4 (28 Core/56 Threads)
 • 128 GB DDR4
 • 1 TB SSD
 • 100 Mbps 1Gbps Port
 • 1 IPV4 IPv6 /48
4,700,000 đ Save  40 %
2,820,000 đ 1 tháng

Dual Xeon Gold -VN

 • 2x Gold 6133 (40 Core/80 Threads)
 • 128 GB DDR4
 • 1 TB SSD
 • 100 Mbps 1Gbps Port
 • 1 IPV4 IPv6 /48
3,500,000 đ Save  40 %
2,100,000 đ 1 tháng

Dual Xeon E5 v4-USA

 • 2x E5-2680V4 (28 Core/56 Threads)
 • 128 GB DDR4
 • 1 TB SSD
 • 100 Mbps 1Gbps Port
 • 1 IPV4 IPv6 /48
4,700,000 đ Save  40 %
2,820,000 đ 1 tháng

Dual Xeon Gold -USA

 • 2x Gold 6133 (40 Core/80 Threads)
 • 128 GB DDR4
 • 1 TB SSD
 • 100 Mbps 1Gbps Port
 • 1 IPV4 IPv6 /48

Dịch Vụ Bổ Sung IPv4/IPv6

65IPV4 -(/26)

875,000 đ 1 tháng

128IPv4 -(/25)

1,750,000 đ 1 tháng

256IPv4 -(/24)

3,500,000 đ 1 tháng

/48 IPV6 VN/USA

500,000 đ 1 tháng

Datacenter chuẩn Tier III

Bộ xử lý Intel Xeon mới nhất, bộ nhớ DDR4, ổ cứng SSD, và giao diện kết nối mạng nhanh như Ethernet 10Gb hoặc 25Gb.

Thuê máy chủ riêng Việt Nam - USA giá rẻ - Datacenter chuẩn Tier III

Support 24/7365 !

Chúng tôi hỗ trợ tư vấn dịch vụ 24/7/365 không nghỉ lễ tết và chính sách hoàn tiền 100% nếu không hài lòng dịch vụ.