Cung cấp bản quyền phần mềm Wowza Streaming Engine

Cung cấp bản quyền phần mềm Wowza Streaming Engine

Giới thiệu Wowza Streaming Engine

Wowza Streaming Engine (trước đấy được gọi là Wowza Media Server) là một phần mềm streaming có hiệu quả cao, dễ dàng mở rộng và có tính tương tác đầy đủ, được sử dụng trong các ứng dụng streaming các luồng trực tiếp, các file video, các ứng dụng chat, ghi dữ liệu từ xam tương thích với rất nhiều các công nghệ trên các trình phát lại. Một trong những ưu việt của phần mềm là có giao diện dạng trình duyệt, dễ dàng sử dụng trong các tác vụ tạo hay quản lý các luồng trực tiếp hay là các VOD. Trước khi bắt đầu sử dụng phần mềm, người dùng cần tải về, cài đặt và cấu hình phần mềm.

Giá gốc website :

Bản quyền cài đặt trực tiếp tại máy chủ VPS của bạn : 2.000.000tr/máy/lifetime license .

Tính năng bản 4.5.0 .

  • Maximum Connections: Unlimited
  • Maximum Incoming Streams: Unlimited
  • Transcoder Streams Available: Unlimited (NVEC and Intel Quick Sync)
  • Transcoder Watermark: No
  • nDVR Available: Yes
  • DRM Available: Yes
  • HTTP Origin Available: Yes
  • Push Publish Available: Yes

Liên hệ skype : khacnam26

 

 

Bình luận

ĐỐI TÁC