Comodo SSL

Comodo
Positive SSL

225.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 10,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): không

Độ tin cậy: Cơ bản

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Comodo
SSL UCC

2.800.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 250,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm 02 website miễn phí (SANs)

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Comodo
Premium WildCard

5.445.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 250,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): không

Độ tin cậy: Mạnh mẽ

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Comodo
SSL Wildcard

4.160.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 250,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): không

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Comodo
SSL

805.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 250,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): không

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

So sánh tính năng

Comodo
SSL EV

3.060.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 1,750,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): không

Độ tin cậy: Cao nhất

Thanh địa chỉ màu xanh:

So sánh tính năng

Comodo EV
Multi-Domain SSL

10.630.000

vnđ/năm

Chính sách bảo hiểm: $ 1,750,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm 02 website miễn phí (SANs)

Độ tin cậy: Cao nhất

Thanh địa chỉ màu xanh:

So sánh tính năng

Các gói dịch vụ comodo ssl đã bao gồm:

  • Độ mạnh mã hóa đến 256 bit

  • Hỗ trợ tất cả trình duyệt và thiết bị di động

  • Triển khai không giới hạn server

  • Cấp phát thêm theo yêu cầu trong suốt thời hạn của chứng thư

  • Độ dài của khóa 2048 bit

  • Dấu site seal bảo mật

  • Tăng thứ hạng Google cho website của bạn

Tính năng comodo SSL

Positive
SSL
Comodo
SSL
Comodo
SSL UCC
Comodo
SSL EV
Comodo
SSL Wildcard
Comodo PremiumSSL
Wildcard
Comodo EV
Multi-Domain SSL
Khả năng mã hóa Mã hóa đơn giản cho 1 website Đảm bảo nhanh chóng và dễ dàng cho 1 website Tiết kiệm chi phí, đảm bảo cho nhiều tên miền trong 1 chứng thực Mức mã hóa cao nhất Đảm bảo nhanh chóng và dễ dàng không giới hạn tên miền con Mức mã hóa mạnh mẽ không giới hạn tên miền con Mã hóa tối đa và an toàn cho nhiều tên miền
Số tên miền được bảo mật 1 1 1 1 Không giới hạn Subdomain Không giới hạn Subdomain 1
Hiển thị thanh địa chỉ màu xanh
Độ tin cậy Cơ bản Cao Cao Cao nhất Cao Mạnh mẽ Cao nhất
Chính sách bảo hiểm $ 10,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 1,750,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 1,750,000
Cho phép đăng ký 1-3 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-2 năm 1-3 năm 1-3 năm 1-2 năm
Phương thức chứng thực Chứng thực qua tên miền Chứng thực qua tên miền Chứng thực theo thông tin doanh nghiệp Chứng thực theo thông tin doanh nghiệp và nâng cao Chứng thực qua tên miền Chứng thực qua tên miền, doanh nghiệp Chứng thực theo thông tin doanh nghiệp và nâng cao.
Thời gian cấp phát 30 phút 30 phút 30 phút 1-3 ngày 30 phút 30 phút 1-3 ngày
Hỗ trợ SANs
Dấu hiệu bảo mật symantec symantec symantec symantec symantec symantec symantec
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
ĐỐI TÁC