Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

// CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ COLOCATION

Đặt máy chủ tại data center tiêu chuẩn Tier 3 đảm bảo máy chủ hoạt động liên tục và ổn định, mang lại sự yên tâm tuyệt đối.

Colo

1,750,000

/Tháng
  • Không gian rack 1- 2U
  • Nguồn điện 2 x 750W
  • Network Uplink 1000 Mbps
  • IP Address 15
  • Data Transfer Unlimited
  • Data Center FPT/Viettel IDC
Liên Hệ