Cloud Resources

Cloud Resources S1
880.000
vnđ/tháng

Cloud Storage 120 GB

RAM DDR3 8 GB

CPU v1 8 Core

IP 8

User unlimited

Number VPS unlimited

API Whmcs Free

Công nghệ Openvz

Network 1GBs Share

Cloud Resources S2
1.650.000
vnđ/tháng

Cloud Storage 250 GB

RAM DDR3 16 GB

CPU v1 16 Core

IP 16

User unlimited

Number VPS unlimited

API Whmcs Free

Công nghệ Openvz

Network 1GBs Share

Cloud Resources S3
2.590.000
vnđ/tháng

Cloud Storage 500 GB

RAM DDR3 32 GB

CPU v1 32 Core

IP 24

User unlimited

Number VPS unlimited

API Whmcs Free

Công nghệ Openvz

Network 1GBs Share

Cloud Resources SX1
1.980.000
vnđ/tháng

Cloud Storage SSD 120 GB

RAM DDR4 8 GB

CPU v3 8 Core

IP 8

User unlimited

Number VPS unlimited

API Whmcs Free

Công nghệ KVM/LXC

Network 1GBs Share

Cloud Resources SX2
2.650.000
vnđ/tháng

Cloud Storage SSD 250 GB

RAM DDR4 16 GB

CPU v3 16 Core

IP 16

User unlimited

Number VPS unlimited

API Whmcs Free

Công nghệ KVM/LXC

Network 1GBs Share

Cloud Resources SX3
3.990.000
vnđ/tháng

Cloud Storage SSD 500 GB

RAM DDR4 32 GB

CPU v3 32 Core

IP 24

User unlimited

Number VPS unlimited

API Whmcs Free

Công nghệ KVM/LXC

Network 1GBs Share

Dịch vụ gia tăng
Đăng ký số lượng 1
Đăng ký số lượng >10
Bổ sung thêm Ram
1Gb 40.000vnđ/tháng
10Gb /200.000vnđ/tháng
Bổ sung thêm Cpu
1vCPU/40.000vnđ/tháng
10vCPU/200.000vnđ/tháng
Bổ sung thêm ip
1ip/40.000vnđ/tháng
10ip/200.000vnđ/tháng
Bổ sung thêm Cloud Storage
20 GB/40.000vnđ/tháng
200 GB/500.000vnđ/tháng
Dịch vụ quản trị
500.000vnđ/10VPS
2.000.000vnđ/Không giới hạn vps
So sánh tính năng
Cloud server
Server thông thường
Lợi ích
Bổ sung thêm CPU
Bằng Click chuột
Thủ công
Bổ sung thêm RAM
Bằng Click chuột
Thủ công
Bổ sung thêm dung lượng
Chỉ 1 phút
Thủ công tốn nhiều thời gian
Tính liên tục
Rất cao 99.9%
Thấp
Tính mở rộng
Linh hoạt
Hạn chế
Khởi tạo
Chỉ 5 phút
Mất hàng giờ
Công nghệ lưu trữ
Virtuozzo Storage
Raid
Tính năng và cấu hình
Tính sẵn sàng
Rất cao
Bình thường
Hiệu năng
100%
100%
Truy cập từ xa
Auto KVM, RDP/SSH
Auto KVM, RDP/SSH
Control Panel
Stop, Start, Reload, Install OS
Khả năng nâng cấp
Phút
Từ 4 – 48 giờ
Khả năng ứng cứu
Cấp tạm RAM, CPU trong 24 giờ
Nâng cấp OS
Tự động
Hệ thống lưu trữ
Cloud SAN / Distributed
Local HDD/RAID
Hệ thống lưu đệm SSD(Cache)
SSD Enterprise
CPU
Intel Xeon VT-x từ 8-16 Cores
Tùy chọn
RAM
Từ 8-32 GB
Tùy chọn
HDD
Tối đa 240 GB / Drive
Tùy chọn
Hệ thống Network
Kết nối 1000 Mbps
Kết nối 100 Mbps
Private IP
01 Private Network 1000 Mbps
Public IP
01 Public IP + Addon
01 Public IP + Addon
Công nghệ ảo hóa
CT hoặc VM
Sao lưu dữ liệu
Chủ động thao tác
ĐỐI TÁC