THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

Colo 100Mbps

Data Center Viettel/FPT/TPCOMS

1,600,000
vnđ/tháng

Băng thông trong nước 100Mbps Share

Băng thông quốc tế 10Mbps Share

Lưu lượng truyền tải dữ liệu không giới hạn

Không gian rack 1U

Địa Chỉ ip 1

Công suất điện 550W

Colo 500Mbps

Data Center Viettel/FPT/TPCOMS

2.550.000
vnđ/tháng

Băng thông trong nước 500Mbps Share

Băng thông quốc tế 10Mbps Share

Lưu lượng truyền tải dữ liệu không giới hạn

Không gian rack 1U

Địa Chỉ ip 1

Công suất điện 750W

Colo 1Gbps

Data Center Viettel/FPT/TPCOMS

3.250.000
vnđ/tháng

Băng thông trong nước 1Gbps Share

Băng thông quốc tế 10Mbps Share

Lưu lượng truyền tải dữ liệu không giới hạn

Không gian rack 1U

Địa Chỉ ip 1

Công suất điện 750W

Dịch vụ gia tăng
Đăng ký số lượng 1
Đăng ký số lượng >10
Bổ sung thêm ip
1ip/40.000vnđ/tháng
10ip/200.000vnđ/tháng
Bổ sung thêm Rack 2U
200.000vnđ/tháng
ĐỐI TÁC