Chính sách hoàn tiền - Dịch vụ máy chủ Cloud VPS,Dedicated server Việt Nam

1. Nội dung chính

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 30 ngày đầu tiên tính từ ngày kích hoạt dịch vụ. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền

Nếu dịch vụ không như cam kết Onet sẽ áp dụng Chính sách bồi thường

Onet IDC sẽ hoàn tiền 100% nếu dịch vụ quý khách hàng kiểm tra không như cam kết ban đầu ở trang giới thiệu sản phẩm ngoài ra Onet Không chấp nhận hoàn tiền đối với các trường hợp dịch vụ đang sử dụng ổn định.

2. Hoàn tiền & Hoàn tiền 100%

Khách hàng sẽ được hoàn tiền mặt 100% giá trị dịch vụ trong vòng 15 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
Khách hàng sẽ được hoàn số tiền mặt còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 1 tháng nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 16 tới ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
Nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm vượt ngoài mốc 30 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ thì  đối với các trường hợp hủy dịch vụ được chấp nhận hoàn tiền, hạ cấp dịch vụ, chuyển đổi dịch vụ dẫn tới phát sinh số dư sau khi trừ chi phí cho gói dịch vụ mới thì số dư này sẽ được cộng vào số dư tài khoản (credit) của tài khoản khách hàng dùng mua các dịch vụ khác của Onet iDC. Số dư này không được phép chuyển đổi thành tiền mặt.

3. Điều kiện hoàn tiền.

Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 3 tháng trở lên.
Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

  • Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).
  • Tên miền sử dụng trên gói dịch vụ.
  • Số điện thoại đăng ký trên thông tin khách hàng khi đăng ký dịch vụ.

Chính sách hoàn tiền không áp dụng đối với dịch vụ tên miền, bản quyền phần mềm, dịch vụ thuê máy chủ và chỗ đặt máy chủ.
Chính sách hoàn tiền này không áp dụng đối với khách hàng là đại lý hosting/tên miền.
Chính sách hoàn tiền không áp dụng với các dịch vụ đăng ký qua các chương trình khuyến mãi.

4. Thay đổi chính sách

Onet iDC có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách theo thời gian phù hợp với môi trường, pháp luật của Việt Nam và sẽ thông báo đến toàn bộ khách hàng qua email.