[CentOS 8] Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trong CentOS 8

30/12/2020

Sau khi cài đặt Linux System, một trong các bước đầu tiên mà bất cứ người dùng nào kể cả các kỹ sư công nghệ “siêu khủng” đều nên và sẽ làm là gán địa chỉ IP tĩnh (static IP) trên NI/Ethernet card, thứ giúp họ có thể truy cập đến hệ thống của họ thông qua mạng

Bài viết này sẽ cung cấp các phương pháp khác nhau giúp bạn

Config Static IP trong CentOS 8

Phương pháp 1: Config Static IP sử dụng NetworkManager

1.1 Config network interface bằng việc sử dụng command-line tool (nmcli)

1.1.1 Vậy thì nmcli là gì ?

nmcli (NetworkManager Command Line Interface) là 1 tiện ích dòng lệnh giúp cấu hình cài đặt IP thông qua NetworkManager

Với công cụ dòng lệnh nmcli, bạn có thể tạo, hiển thị, chỉnh sửa, xóa, kích hoạt và hủy kích hoạt các kết nối mạng, cũng như kiểm soát và hiển thị trạng thái thiết bị mạng.

Để hiển thị các thiết bị mạng sẵn có:

#nmcli device 

nmcli device sẽ hiển thị ra cho ta toàn bộ các thiết bị mạng sẵn có trên hệ thống và trạng thái của chúng. Để từ đó ta có thể biết mình cần và có thể làm gì với các thiết bị mạng này.

Có 2 thuật ngữ mà tôi muốn bạn hiểu rõ ở đây là:

 • Managed: có nghĩa thiết bị đó đặt dưới sự kiểm soát của NetworkManager và thiết bị này có thể “connected” (đã được config và active) hay “disconnected (chưa được config nhưng sẵn sàng để active trở lại)
 • Unmanaged: Trạng thái này nghĩa là thiết bị chưa được đặt dưới quyền kiểm soát của NetworkMangaed

Để hiểu rõ thêm về nmcli và các option của nó, bạn có thể làm như sau:

#nmcli --help 

Hoặc sử dụng

#man nmcli 

1.1.2 Chỉ định Static IP bằng cách sử dụng nmcli

Quay trở lại với mục đích chính của bài viết này, giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn các làm sao chỉ định Static IP với nmcli

Trong hướng dẫn này tôi sẽ đặt

IP addres: 192.168.91.70 Gateway: 192.168.91.2 Subnetmask: 255.255.255.0 (/24) Dns-nameserver là 8.8.8.8 

Thực hiện lần lượt các câu lệnh sau

#nmcli con mod ens33 ipv4.addresses 192.168.91.70/24 #nmcli con mod ens33 ipv4.gateway 192.168.91.2 #nmcli con mod ens33 ipv4.method manual #nmcli con mod ens33 ipv4.dns “8.8.8.8” #nmcli con up ens33 #ip addr show ens33 

Kết quả:  Khá nhanh và đơn giản phải không nào.

1 chút chú ý nhỏ:

 • 1 số keyword thay thế
  • "con" thay thế cho "connection"
  • "mod" thay thế cho "modify"
 • Do đó nếu viết đầy đủ thì lệnh của chúng ta sẽ ở dạng:
  • nmcli connection modify command

Phương pháp 2: Config IP không sử dụng NetworkManager

2.1 Sửa file cấu hình network bằng tay

Mỗi Network interface (NI) đều có 1 file script cấu hình nằm bên trong folder /etc/sysconfig/network-scripts

Tất cả file script cấu hình của các NI đều bắt đầu bằng ifcfg- và theo sau là tên của Interface.

Có 1 số cấu hình bên trong mà bạn cần quan tâm:

1. BOOTPROTO - đặt "none" vì chúng ta muốn sử dụng Statc IP. Trong trường hợp bạn muốn nhận IP từ DHCP server thì chỉ cần thay "none" bằng "dhcp" 2. IPADDR - Ta chỉ định địa chỉ IP ở đây 3. PREFIX - Xác định Network Prefix (ví dụ: /24) 4. GATEWAY - Xác định Default Gateway cho mạng 5. DNS - Ta có thể sử dụng tùy chọn này để xác định nhiều DNS Server (Bắt đầu từ 1) 

Sau khi sửa đổi file script cấu hình của mạng, điều bạn cần làm bây giờ là down interface và sau đó up nó trở lại.

1 chút chú ý nhỏ:

 • Tốt nhất bạn không nên cấu hình, sửa đổi IP khi đang kết nối SSH tới máy chủ thông qua interface mới đề cập bên trên vì điều này sẽ khiến kết nối SSH của bạn bị dừng lại.
 • Để down up interface, ta có thể tận dụng lại nmcli
  • #nmcli connection down ens33 && nmcli connection up ens33
 • Hoặc nếu không:
  • #ifdown ens33 && ifup ens33

Kết

Như vậy tôi đã hướng dẫn 2 phương pháp giúp bạn cấu hình Static IP trên CentOS 8.

Chúc các bạn thành công

Và nhớ “Đừng config khi đang SSH”

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

CentOS 8 Package Management with dnf Package Manager

DNF is simply the next generation package manager (after YUM) for RPM based Linux distributions such as CentOS, RHEL, Fedora...
29/12/2020

Thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam

– Kiểm tra múi giờ hiện tại: date – Cập nhật lại timezone sang Asia/Ho_Chi_Minh: rm -f /etc/localtime ln...
28/12/2020

How to Install Hyper.js Terminal on CentOS 8

Hyper terminal is built with web technologies such as HTML, CSS, JavaScript, Electron.js etc. It looks very modern and...
29/12/2020