Email Tên Miền
EMAIL PRO1
22,000/Tháng
 • Chia sẻ Server
 • 10 Địa chỉ Email
 • 1GB Dung lượng
 • miễn phí Phí khởi tạo
EMAIL PRO2
50,000/Tháng
 • Chia sẻ Server
 • 20 Địa chỉ Email
 • 5GB Dung lượng
 • miễn phí Phí khởi tạo
EMAIL PRO3
100,000/Tháng
 • Chia sẻ Server
 • 90 Địa chỉ Email
 • 10GB Dung lượng
 • miễn phí Phí khởi tạo
EMAIL PRO4
180,000/Tháng
 • Chia sẻ Server
 • 150 Địa chỉ Email
 • 20GB Dung lượng
 • miễn phí Phí khởi tạo
EMAIL PRO5
350,000/Tháng
 • Chia sẻ Server
 • 300 + 40 free Địa chỉ Email
 • 40GB + 40GB free Dung lượng
 • miễn phí Phí khởi tạo
EMAIL PRO6
999,000/Tháng
 • Chia sẻ Server
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • 250GB Dung lượng
 • 300.000 vnđ Phí khởi tạo
Email Server
500,000/Tháng
 • 150 GB Dung Lượng
 • 4 GB Ram
 • Không giới hạn Số lượng email
 • 4 vCore CPU
 • Có DomainKeys/DKIM
 • miễn phí Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail
 • Có Công cụ quản lý/Webmail
 • miễn phí Chống Virus/Spam
 • miễn phí Sao lưu hằng tuần
1,000,000 Phí cài đặt