VPS SSD KVM
ClOUD#1
Từ 380,000/Tháng

  Cloud Storage SSD 40 GB


  RAM DDR4 2 GB


  CPU V3 2 vCore


  Hệ điều hành Linux/Windows


  Miễn Phí pleks 17


  Network 1GBs Share

ClOUD#2
Từ 550,000/Tháng

  Cloud Storage SSD 70 GB


  RAM DDR4 4 GB


  CPU V3 2 Core


  Hệ điều hành Linux/Windows


  Miễn Phí pleks 17


  Network 1GBs Share

ClOUD#3
Từ 950,000/Tháng

  Cloud Storage SSD 100 GB


  RAM DDR4 6 GB


  CPU V3 4 Core


  Hệ điều hành Linux/Windows


  Miễn Phí pleks 17


  Network 1GBs Share

ClOUD#4
Từ 1,250,000/Tháng

  Cloud Storage SSD 100 GB


  RAM DDR4 8 GB


  CPU V3 6 Core


  Hệ điều hành Linux/Windows


  Tặng pleks 17  Network 1GBs Share

ClOUD#5
Từ 1,500,000/Tháng

  Cloud Storage 100 GB


  RAM DDR4 16 GB


  CPU V3 12 Core


  Hệ điều hành Linux/Windows


  Tặng pleks 17  Network 1GBs Share

ClOUD#6
Từ 2,090,000/Tháng

  Cloud Storage SSD 100 GB


  RAM DDR4 24 GB


  CPU V316 Core


  Hệ điều hành Linux/Windows


  Tặng pleks 17  Network 1GBs Share