Hosting Linux
ClOUD HOST#1
75,000/Tháng
 • 10 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 25 Databases
 • 10 Website
ClOUD HOST#2
150,000/Tháng
 • 20 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 40 Databases
 • 32 Website
PLESK 1
21,000/Tháng
ClOUD HOST#3
360,000/Tháng
 • 70 GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Unlimited Databases
 • 50 Website
PLESK 2
50,000/Tháng